Industri Steam Tidning Fan Fan
Engelsk flagga Kroatisk flagga Svensk flagga

Valid 
XHTML 1.0 Transitional

AGENCIJA ZA NOVA TRŽIŠTA

SVEA KANAL predstavlja nekoliko švedskih poduzeća na zapadnom Balkanu. Ova poduzeća imaju inovativnu tehniku za energetski efikasne proizvode i sisteme. Želja nam je kroz dugoročni angažman stvoriti čvrste i dugotrajne veze i upoznati razna područja i njihov razvoj.

SVEA KANAL je otvorena za savjete vezane uz nova predstavništva i agencije.

MREŽA I BAZA PODATAKA

U skoro tri godine stvorili smo i razvili kvalitetnu bazu podataka u regiji. Kontakti koje smo uspostavili mogu se podijeliti na dva glavna područja:
3pixlar Kopno – industrija, energetska postrojenja, rafinerije i sl.
3pixlar Pomorstvo – brodogradilišta, projektanti brodova, brodovlasnici

Uspostavljeni su uglavnom dobri odnosi s tehničkim direktorima, direktorima održavanja i direktorima objekata.

Termocentrale

U regiji su pretežno termocentrale na ugljen i ulje. Ugljen je lignit koji se vadi u okolici, a ulje se klasificira kao mazut. Primarni cilj SVEA KANAL–a na početku su bile termocentrale te smo uspostavili dobre kontakte. To je otprilike 20 postrojenja snage 10 600 MW. U njihovoj privatizaciji velik interes pokazuju tvrtke iz Rusije i Republike Češke.

Sistemi grijanja

U Hrvatskoj ima nekoliko kogeneracijslih postrojenja međutim značajan broj ih je u planu . U Srbiji i Bosni i Hercegovini sistemi grijanja imaju dugu povjest. Poslije rata postrojenja su u lošem stanju i većina ih ne funkcionira, većina njih kao gorivo koristi mazut. Zbog toga fokus je stavljen na modernizaciju postojećih sistema. U našoj mreži ima 25 takvih tvrtki koje u svojim mrežama imaju od 10 do 15 postrojenja.

Rafinerije

U svakoj državi postoje udruge naftne industrije i svaka u pravilu ima 2 – 4 rafinerije . Uspostavili smo dobre kontakte u procesima investicija i održavanja. Privatizacija je započeta i djelomično završena.

Drvna industrija

Pilane, proizvođači parketa i namještaja su glavni čimbenici u ovom području. SVEA KANAL ima više od 60 tvrtki u svojoj mreži podataka. Iz prirodnih razloga uglavnom su smješteni u Sloveniji, Bosni,Srbiji kao i sjeveroistočnom dijelu Hrvatske.

Ostale industrije

Uključuju papir i pulpu, željezo, aluminij, cement, pivovare, kemijska industrija kao i proizvodnja tekstila i hrane. Plin je uobičajeno gorivo u blizini plinovoda. Uz plin drugo gorivo koje se najviše koristi je mazut. Uglavnom industrija se fokusira na modernizaciju postrojenja kako bi zadržala produktivnost i poboljšala kvalitetu proizvoda. Proizvodnja snabdjeva rastuće domaće tržište kao i sve veće zahtjeve za izvozom.

Proizvođači kotlova

Lokalni proizvođači imaju dobar ugled i mnogi od njih povećavaju izvoz, u rasponu od godišnje serijske proizvodnje od 30 000 komada do proizvodnje kotlova po narudžbi snage do 600 MW. Baza podataka sastoji se od 14 proizvođača kotlova. Najviše su fokusirani i zainteresirani na prilagodbi za bio goriva i spaljivanje otpada.

Projektni uredi

Tvrtke za projektiranje u regiji intezivno rade, dijelom zbog inicijativa za prilagodbu u potrošnji goriva i također zbog sve veće osvještenosti o pogodnostima kogeneracija i sistema grijanja. SVEA KANAL u svojoj mreži ima podatke za oko 40 projektnih i konstrukcijskih tvrtki.

Pomorski sektor

U ovom području povezali smo brodogradilišta, brodovlasnike, brodski management, proizvođače kotlova za brodove, projektne urede kao i tvrtke specijalizirane za održavanje brodova i novogradnje. Aktivnost je većinom usredotočena na Hrvatsku obalu i tvrtke u unutrašnjiosti vezane za to.