Industri Steam Tidning Fan Fan
Engelsk flagga Kroatisk flagga Svensk flagga

Valid 
XHTML 1.0 Transitional

SVEA KANAL – VAŠ KANAL PREMA ZAPADNOM BALKANU

Naša ambicija je biti prirodni poslovni kanal za mala i srednja poduzeća koja posluju u Skandinaviji ili na zapadnom Balkanu – a koja žele pristup drugim tržištima. Svea Kanal usmjerava poslovne aktivnosti između ovih regija.

SVEA KANAL je hrvatsko poduzeće koje su 2005 godine osnovali šveđani. Zahvaljujući sličnosti jezika u regiji u kombinaciji s čestim putovanjima stvorena je jaka mreža po cijelom zapadnom Balkanu.

Aktivnost poduzeća zasniva se na dvije glavne platforme – Poslovno savjetovanje i Agencija. Koristite naše znanje i iskustvo da Vam posluže pri postizanju ciljeva u poslovanju vašeg poduzeća.

Poslovno savjetovanje

SVEA KANAL može pomoći vašem poduzeću kada postoji interes za pristup na drugo tržište. Vaše želje i potrebe su osnova za naše savjete, između ostalog nudimo pomoć na slijedećim područjima:
3pixlar Istraživanje tržišta za usluge i proizvode
3pixlar Proizvodnja
3pixlar Posredovanje
3pixlar Osnivanje na novom tržištu, administrativno i praktično
3pixlar Tržišne aktivnosti – seminari, radionice, medijska strategija
3pixlar Administrativna podrška, knjigovodstvo, carina, postupak pri zapošljavanju itd.

Obzirom da radimo u oba smjera, iz Skandinavije prema zapadnom Balkanu i od zapadnog Balkana prema Skandinaviji možemo iskoristiti pogodnosti međusobne povezanosti kao npr. u logistici i zajedničkim ciljevima.

Agencija

SVEA KANAL je agent za Skandinavsku inovativnu tehnologiju na području štednje energije. To smo identificirali kao interesantnu stavku, jer to se uklapa u zajednički dugoročni cilj održivosti. Skandinavska tehnologija kao takva smatra se da podržava visoke standarde. Tehnika koju predstavlja SVEA KANAL je usmjerena na održavanje, emisiju, heat recovery i sl. na industrijskim kotlovima kao kod sistema grijanja, kogeneracije, elektroprivrede, rafinerija i drvne industrije.

Na zapadnom Balkanu lignit je glavni izvor toplinske energije i rezerve će potrajati najmanje 40 godina. Kotlovi na fosilna goriva trebaju biti optimizirani da bi bili u skladu s novim standardima. Kotlovi na bio goriva sve više se projektiraju, uglavnom za kogeneraciju.