Industri Steam Tidning Fan Fan
Engelsk flagga Kroatisk flagga Svensk flagga

Valid 
XHTML 1.0 Transitional

Infrafone

SVEA KANAL d.o.o. je zastupnik kompanije Infrafone AB za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, te Srbiju i Crnu Goru. Infrafone je pionir i vodeća kompanija u infrazvučnom (niskofrekventnom) čišćenju nesagorivih čestica (čađe, pepela, prašine...). Za detaljnije informacije od ovih na našoj stranici posjetite web stranicu kompanije Infrafone (na engleskom jeziku), Infrafone

Ispod možete vidjeti listu dokumenata koji opisuju Infrafone, kompaniju, tehnike i referentne ugradnje diljem svijeta:
Infrafone u industrijskim postrojenjima
Infrafone na brodovima

Tehnika

Infrafone je sistem za kontinuirano uklanjanje nesagorivih čestica (čađe, pepela, prašine...) sa ogrjevnih površina u kotlovima. Uređaj se montira na kotao, te intervalnom emisijom (u funkciji svakih 5-10 minuta) niskofrekventnog zvuka spriječava stvaranja taloga na elementima kotla. Radi kontinuirano uz rad kotla, 24h dnevno, bez potreba za ljudskom intervencijom, te ima puno niže troškove rada od ostalih sustava za čišćenje.

Infrafone Sonic Cleaneri u uporabi u industriji

Infrafone Sonic Cleaneri u uporabi u industriji. Infrafone je ugradio preko 200 sonic cleanera u naftne rafinerije, elektrane, tvornice celuloze i papira, čeličane, te u druge industrije diljem svijeta. Nakupine nesagorivih čestica u kotlovima, na ekonomajzerima, predgrijacima zraka ili ispušnoj opremi često rezultiraju sa smanjenjem učinkovitosti izmjenjivanja topline, te povećanjem tlaka u problematičnom području. Neočekivane nakupine nesagorivih čestica često smanjuju njegovu djelotvornost. Infrafone sistem za uklanjanje nesagorivih čestica radi posao većeg broja tradicionalnih ispuhivača čađe, te je učinkovito rješenje koje ne uzrokuje oštećenja ili koroziju na cijevima ili drugim elementima kotlovskog sistema. Nakupine čađe, pepela i prašine će biti eliminirane ili znatno reducirane. Ciljana mjesta za čišćenje u industrijama su:

Kotlovi (pregrijači, međupregrijači i ekonomajzeri)
Predgrijači zraka
Električni filteri (precipitatori)
Katalizatori
Ispušni sistemi
Ventilatori

Infrafone u brodskim sistemima

Na putničkim brodovima tehnologija sonic cleanera će minimizirati rizik padanja pahuljica čađe na palubu ili na putnike time što će spriječiti akumulaciju većih čestica čađe. Na trgovačim brodovima sonic cleaneri će kontinuirano čistiti kotlove, ekonomajzere i katalizatore. Sonic cleaneri će također znatno reducirati mogućnost nastajanja požara uzrokovanog čađom. Sad je moguće zamijeniti tradicionalne ispuhivače čađe i čišćenje vodom sa Infrafone tehnologijom. Ciljana mjesta za čišćenje na brodovima su:

Kotlovi na ispušne plinove
Kotlovi na loživo ulje
Katalizatori
Gorionici
Grijaci ulja
Glavni kotlovi na turbinskim plovilima
Dimovodi