Industri Steam Tidning Fan Fan
Engelsk flagga Kroatisk flagga Svensk flagga

Valid 
XHTML 1.0 Transitional

AFFÄRSSTÖD PÅ NYA MARKNADER

Ett bra sätt att närma sig en ny marknad är att ta ett steg i taget. I denna situation är de flesta företag är i behov av en kombination av information och kontakter. SVEA KANAL erbjuder detta.

Vi har tagit fram en affärs-trappa som syftar till att underlätta för er att specificera de behov ni har. Ta gärna trappan till hjälp innan ni skickar en offertförfrågan. AFFÄRS-TRAPPA


VÅRA ARBETSSÄTT

Vårt koncept Partner, Actor & Eye har utarbetats för att synliggöra alla de praktiska aspekter som vårt affärsstöd kan innebära för er. Målet är att vi gör det ni inte kan göra själva. Trappan är till del det som avses i Actor.

Partner

Vill ni etablera er på marknaden, men saknar kapacitet för satsningen kan SVEA KANAL ingå ett partnerskap och leda verksamheten på plats. Förutsatt att SVEA KANAL anser att det finns god potential för utveckling.

Exempel på partnerskap kan vara att:
3pixlar   Agera som agent för er produkt eller tjänst
3pixlar   Ta ansvar för att driva gemensam verksamhet i Kroatien
3pixlar   Öppna säljkontor och därigenom representera ert företag
3pixlar   Etablera och upprätthålla produktion eller ledning

När vi har gemensamma intressen – låt oss arbeta tillsammans!

Actor

Kanske vill ni etablera er på västra Balkan, öppna säljkontor eller utveckla era relationer till regionen. SVEA KANAL kan agera för er räkning och i praktiken genomföra erforderliga etablerings- och utvecklingsprocesser.

Exempel på dessa processer kan vara att:
3pixlar    Förbereda er och introducera er för marknaden.
3pixlar    Finna företag för partnerskap
3pixlar    Registrera och bilda bolag enligt era önskemål
3pixlar    Söka faciliteter som passar era behov
3pixlar    Rekrytera personal för er initialprocess
3pixlar    Administrera ansökningar för visum, arbets- och uppehållstillstånd

Vi förbereder er entré på en ny marknad – låt oss agera för er!

Eye

När ni har etablerat verksamhet i regionen, eller om ni har leverantörer eller agenter i något av länderna, kan SVEA KANAL vara det förlängda ögat och övervaka era intressen.

Exempel på uppdrag kan vara att:
3pixlar    Kontrollera tillverkad produkt före leverans
3pixlar    Följa upp ledning och management på plats
3pixlar    Övervaka processer och arbetssätt
3pixlar    Genomföra kvalitetskontroller

Insikt och översikt på plats – låt oss hålla ett öga på era intressen!

SVEA KANAL, Matice Dalmatinske 6, HR-23 000 Zadar, Tel/fax: +385 23 315957, Mail: office@sveakanal.com